Apie religijas

Dažnai tie, kurie mąsto panašiai kaip aš – bijo kalbėti garsiai, bijo būti pasmerkti, „suvalgyti” ir šiaip kuo toliau, tuo labiau žodžio laisvė yra varžoma. Galite tai stebėti nuolat ir visur. Sakykim už komentarus žmonės sodinami į teisiamųjų suolus. Kas per mėšlas? Jei manau, kad šūdas ir sakau, kad šūdas. Tai mano nuomonė! Tačiau visgi šįkart ne apie tai. Jie teigia, kad reikia gerbti visų nuomones ir įsitikinimus, nors negerbia, kai tos nuomonės nesutampa su daugumos ir nesvarbu ar tai politika ar automobiliai, kariuomenė, valstybės santvarka, religija ar apskritai visa sistema. Jei pasisakysi ką nors prieš iškart visi užsipuls ir ims „valgyti”. Be jokios priežasties patapsi rusų šnipu, patapsi paskutiniu idiotu ir niekam nebus įdomu jog tavo nuomonė tiesiog trečia nuomonė iš šalies, kurios faktus verta apmąstyti ir pasverti. Visiem ant jų nusišikt. Tad kodėl turėtų man rūpėti ir reiktų gerbti kažką kas akivaizdžiai yra mėšlų mėšlas, kaip pvz. religija? Kodėl reikėtų gerbti religingų žmonių įsitikinimus? Ir tuo labiau matant kaip žmonės dėl to daro nesąmones ir bukėja, kaip dėl to nuo savęs nusimeta atsakomybes ir patiki savo likimus kažkokiam išgalvotam dievui, užuot patys ėmę ir darę. Tokius žmones kaip šachmatų figūrėles valdžia stumdo kaip nori, nes jie patys parodo kokie yra buki. Kodėl jie buki, tuoj paaiškinsiu.

Visų pirma tai kaip blaiviai ir logiškai mąstantis žmogus gali aklai tikėti tuo apie ką net nežino nieko? Kaip suprasti? Ogi labai paprastai: kiek tų didžiųjų religingų pasišventėlių ištikrųjų žino ką garbina? Ar išvis skaitė šventąjį raštą ir įsigilino į jį? Imkim, kad ir tą faktą jog jei nešioji drabužius iš skirtingų audinių (medžiagų), jau darai nuodėmę. Nu taigi visi nešioja, nu tai visi pateksit į pragarą. Tai apie ką mes kalbam? Ko jie ir jūs tikit, ką jūs garbinat? Kažkokį žmogelį gyvenantį ant debesų su savo sūnumi? Rimtai?

Antras dalykas jei visa šita pasakėlė bobutėms iš viso būtų tikra, tai kažkoks istorikas juk būtų paminėjęs apie tokią asmenybę kaip Kristus, kuris vaikščiojo vandeniu, vertė vandenį vynu ir pan. Juk būtų? Kas paminėjo tai savo įrašuose? Ogi niekas. Kodėl? Hm, turbūt tikrai ne todėl, kad tokia asmenybė niekada neegzistavo… Taip, kažkas bandė klastoti istorinius įrašus ir paminėti, deja buvo prigauti. Ir išvis ta pasaką apie Jėzų Kristų yra plagijatas nuo daugybės kitų anksčiau egzistavusių religijų, kurios turėjo visus tuos pačius tris karalius, nekaltus prasidėjimus ir visą istoriją tokią pat stebinančiai panašią. Tai jau buvo sugalvota taip senai, kad niekas apie jokį Jėzų net nebuvo girdėjęs. Vėl gi tas pats klausimas: tai kuo Jūs ten tikit, ką garbinat?

Panagrinėkim tą linksmą faktą, kad dievas tikrai gyvena danguje. Tai kur tas dangus? Ant debesų? Aukščiau jų? Ties ozono sluoksniu ar virš jo? Ar jau kosmose? Virš kokios valstybės gyvena ir kokia kalba tas dievas šneka? Beje jei viską jis mato, tai mato ir jus nuogus ir besimylinčius? Taip? Sakyčiau kiek iškrypėliška ir nepadoru. Galiausiai jeigu jis taip viską mato ir žino, tai žinojo ir kad jo sūnus bus nukryžiuotas ir palaidotas. Žinojo ir nieko nedarė, ot sadistas. Ir tokį dievą reikia garbinti? Kuris stebi ir leidžia vykti įvairioms nesąmonėms, žudynėms ir pan. Net jei jis iš tikro egzistuotų – aš jį smerkčiau. Bet gera žinia ta jog neegzistuoja ir mes patys galime keisti pasaulį ir jį daryti geresniu. Tik lengviau nusimesti atsakomybę ir sakyti „dievas taip nori”, „čia dievo valia”. Ot ir ne. Kalti mes patys – žmonės.

Visiems senai aišku kad bažnyčia visad siekė valdžios, visad pardavinėjo paslaugas, kad ir nuodėmių atleidimą už tam tikrą mokestį. Visi žino, kad bažnyčia nemoka mokesčių, kad kunigai elgiasi toli gražu nesantūriai. Visi žino, kad išpažintis buvo sugalvota tam, kad pagauti vagis ir nusikaltėlius, kurie užgraužti sąžinės atėjo ir pasipasakojo į vietinę parapiją. Visi žino, bet ir toliau kaip bukos avys eina ir klaupias prieš nežinią ką, neša savo ilgai taupytus eurus ir juos atiduoda. Kai kas nors paklausia kodėl žmonės yra durni ir jais galima manipuliuoti, tai šitas pavyzdys yra vienas geriausių tam įrodyti. O mes dar stebimės, kad sukčiai išvilioja pinigus. Kuo bažnyčia ne sukčiai? Įtikino žmones, kad gyvena dėdė virš debesų, o jo tarnams reikia pinigų žemėje. Tai jeigu jei jo tarnai, lai jis jais ir rūpinasi. Juk jis toks galingas, visažinis, pasaulį sukūręs, bet pinigų prasimanyti nesugeba. Kaip čia taip?

Kai kurie sako „ooo, neturi patepimo, negalėsi tuoktis bažnyčioje, ką darysi?” Nieko nedarysiu, yra santuokų rūmai, kurių atstovas beje gali sutuokti gražioje, pasirinktoje vietoje ir tam bažnyčios įsikišimo visai nereikia. Ir išvis būtume senai musulmonai, jei nebūtų prievarta privertę krikštytis. Na ir ką melstumėtės ant kilimėlio ir būtų įprasta, o kodėl dabar taip nedarot? Nes įteigė kitą „tiesą”, įbruko melą kaip avims sukramtyti ir su mielu noru sukramtėt ir nurijot. Beeee, beee… Nesuvokiamas tas faktas kaip suaugę, rodos protingi žmonės tiki tokiomis pasakomis, nuolat galvoju kur jų logika ir protas tuo metu. Čia akivaizdus įrodymas fakto kaip žmonės tiki viena tiesa ir niekada nepasidomi keliais šaltiniai ir nepasveria faktų. Ką pakišo, tą ir sukramto.

Dar vienas dalykas, kodėl smerkiu religiją yra kryžiaus žygiai, dar vadinami inkvizicija. Jei gerai pasidomėsit, tai buvo pati akivaizdžiausia prievarta, kuri prieš savo valią vertė žmones krikštytis, kas nesutiko buvo persekiojami ir kraupiai žudomi. Per kryžiaus degino kaimus, prievartavo moteris. Aš turėčiau palaikyti tokią religiją ir tas skerdynes? Ne, dėkui. Aš tai smerkiu ir visada pasisakysiu prieš tą purviną mėšlą ir gražiai pasektą pasaką, kuri prasilenkia su logika. Aš turiu gerbti žmones, kurie gerbia tų žudikų religiją? Gerbti jų pasirinkimą? Ne, nežadu gerbti. Gerbimas tokių religijų yra palaikymas viso to, o tie kas palaiko – tai savaime aišku tam pritaria. Aš nepritariu ir smerkiu bet kokią mūsų protėviams panaudotą prievartą, per kurią buvo įpiršta esama religija. Ir negerbiu pasirinkimo žmonių, kurie renkasi tai gerbti. Tokie žmonės man yra patys susitepę. Ir vietoj išsilaisvinimo aš matau sukaustymą, nuprotėjimą, baimę, kvailumą, savęs žeminimą.

Manau dabar nauji laikai ir laikas atsibusti, atsimerkti, pažvelgti į viską plačiau ir bent kažkiek pasidomėti užuot kramčius viską kas paduodama į dantis. Žinau, kad daug kam nė motais, kad dauguma užsikemša ausis ir nenori girdėti tokios tiesos, nes tiesa visada būna nemaloni. Daug lengviau užsidėti rožinius akinius ir apsimesti, kad viskas yra gerai. Būtent todėl ir reikia rašyti, nes žmonės nesiklauso, žmonės žiūri tik tiesiai ir nesidairo. Aš nežadu ginčytis ar diskutuoti, nes nėra ko. Viskas ką paminėjau – galite tikrinti kiek norite, domėtis, lyginti su realiu gyvenimu ir patys pamatysite. Laikas atsimerkti ir apsidairyti aplink save, nes jomajo, nu kiek galima gyventi svetimam sapne? Ar visgi geriau likti kvailais ir tikėti mitu, išgalvota pasaka?

Ir pabaigai keletas klausimų pamąstymui:
1. Kodėl dievas slepiasi ir yra nematomas, užuot tiesiog pasirodytų ir įrodytų savo egzistenciją?
2. Iš kur dievas atsirado, kas jį sukūrė?
3. Ar jis pakankamai galingas, kad nugalėtų velnią? Iki šiol nenugalėjo, vadinasi ne. O gal jam tiesiog smagu su kažkuo varžytis, todėl jo ir nenugali iki šiol?
4. Kodėl dievas taikstosi su kitomis religijomis ir leidžia joms egzistuoti?
5. Jeigu dievas žino ateitį, tai kam jam rūpi, kad žmonės melstųsi dėl tos ateities?
6. Skirtingose krikščionybės pakraipose elgiamasi skirtingai (apeigos,tradicijos). Tai kurie iš jų viską daro teisingai, o kurie ne? Pvz stačiatikiai ar katalikai? Ir tuomet kur viso to tokio elgesio esmė?
7. Ar tikrai norėtumėte gyventi amžinai? Ar tai nebūtų nepakeliamai nesuvokiamas košmaras?
8. Kaip galite žinoti jog dievo balsas nėra jūsų paranoja, psichozė arba pirmieji beprotybės požymiai? Arba iš kur galite žinoti jog tas balsas dievo, o ne velnio?
9. Ar nužudytumėte ateistą, jeigu dievas lieptų?
10. Ar gyvūnams reikia dievo, kad augintų ir mylėtų savo vaikus, šeimą, rūpintųsi jais, kad jaustų liūdesį netekus artimo, jaustų meilę ir pan.? Ne, nereikia. Jei jiems to nereikia, tai kodėl mums turi reikėti?
11. Ar masinių žudynių dalyviai, kryžiuočiai ir inkvizitoriai pateko į krikščionių rojų ar ne?
12. Ar ateiviai iš kitų planetų, kurie niekada negirdėjo apie jūsų išgalvota dievą ir juo netikėjo, po mirties pateks į pragarą?
13. Jei neturi pinigų negali užpirkti mišių, tuoktis bažnyčioje ir t.t. Ar tai reiškia, kad religija palaiko tik turtinguosius?
14. Kodėl labiau tikite dievu nei netikite? Kokie argumentai paskatino šį pasirinkimą? Ar tiesiog pasidavėte daugumos įtaigai?
15. Jeigu dievas gali skaityti mintis, tai kodėl reikalauja jog demonstruotum savo religingumą?
16. Jei nukeliautum į praeitį ir būtum kryžiuočiu, ar degintum netikinčius dievu gyvus ant laužo?
17. Jeigu dievas viską žino, tai kodėl biblijoje jis nustemba arba supyksta kai žmogus padaro kažką blogo? Jis juk jau turėjo žinoti, kad taip nutiks.
18. Kodėl visagaliui dievui reikėjo šešių dienų sukurti pasaulį ir dar vieną dieną ilsėtis? Pavargo?
19. Kodėl dievui taip savanaudiškai svarbu jog juo tikėtume, užuot tiesiog darytume gerus darbus?
20. Ar bibliją parašė ne žmogus?

Žinoma krikščionys taipogi turi klausimų tiems, kurie netiki dievu, tik jų klausimai dažnai tokie keisti ir vaikiški, pvz:
„Jei dievo nėra, tai kodėl mes einame į bažnyčią?”
„Jei dievo nėra, tai kodėl religija tokia populiari?”
„Jei sakote, kad žmogus išsivystė iš beždžionės, tai kodėl niekad nematėme beždžionės kuri pagimdytų žmogų?”
„Kodėl mes švenčiame kalėdas, jei krikščionybė netikra?”
„Kodėl mes nematome varlių pasiverčiančių į paukščius?”
Šaltinis

Tokie ir panašūs klausimai, kurie kvailiau nei kvaili bei nieko visgi neįtikina ir neįrodo. Net kvaila atsakinėti į tokius, kuriuos tarsi surašę pradinių klasių moksleivis. Taigi tai dar labiau parodo kokie kvaili yra tie tikintys religinėmis pasakomis. Jie kaip vaikai ir jų užduodami klausimai atgal tai puikiai iliustruoja.